میکروتیک NetBox 5
Netbox5
میکروتیک Netbox5
Mikrotik Netbox-5
Mikrotik-Netbox
فروش Netbox
کانکتور Netbox 5
میکروتیک NetBox 5
Netbox5
میکروتیک Netbox5
Mikrotik Netbox-5
Mikrotik-Netbox
فروش Netbox
کانکتور Netbox 5

NetBox 5


روتربرد NetBox یک دستگاه وایرلس Outdoor از تجهیزات میکروتیک می باشد که به صورت Dual Chain کار می کند و به عنوان Access Point و یا سرویس گیرنده در لینک های Point to Point مورد استفاده قرار می گیرد.
دستگاه فوق مجهز به 2 کانکتور RP-SMA جهت اتصال آنتن خارجی و 2 هود کابل که از آنها در برابر رطوبت محافظت می کند. می باشد. قابل ذکر است این دستگاه دارای سه فضای خالی برای اضافه کردن کانکتورهای دیگر نیز است و در قسمت انتهای این روتر یک درب مخفی که براحتی باز می شود وجود دارد که شامل پورت USB، پورت اترنت و سیم متصل به زمین می باشد.