TOF-2400-8V-4 Omni
TOF-2400-8V-4 Omni
TOF-2400-8V-4 Omni
TOF-2400-8V-4 Omni
TOF-2400-8V-4 Omni
TOF-2400-8V-4 Omni

آنتن میکروتیک TOF-2400-8V-4 Omni


یک آنتن Omni با فرکانس 2.4 گیگاهرتز 8 dBi برای کیت wAP LR2. در صورت لزوم می توان از این آنتن برای هر دستگاه 2.4 گیگاهرتزی استفاده کرد.