TG-BT5-OUT

میکروتیکTG-BT5-OUT


یک تگ بلوتوث با قدرت انجام کار های سنگین در فضای باز برای میکروتیک KNOT یا سایر تنظیمات ردیابی دارایی/دورسنجی اینترنت اشیاء با سنسور دما و شتاب سنج داخلی.که برای محافظت حداکثری در قالب های صنعتی ریخته گری می شود.