Chateau LTE-12
Chateau LTE-12
Chateau LTE-12
Chateau LTE12
Chateau LTE-12
Chateau LTE-12
Chateau LTE-12
Chateau LTE12

روتر اکسس پوینت Chateau LTE-12


کمپانی میکروتیک پس از جمع بندی انتظارات کاربران یکه محصول جدید ارائه کرده است که کاربران با خواسته های متفاوت را راضی نگه میدارد. این محصول روتر اکسس پوینت Chateau LTE-12 است.یک روتر برای کاربران با نیاز های متفاوت. اکسس پوینت روتر خانگی با پشتیبانی از اینترنت LTE.