میکروتیک Woobm-USB

Woobm-USB


18POW آداپتور میکروتیک دارای ولتاژ بیرونی 24V 0.8A و ولتاژ درونی 110/220V 0.7A می باشد.