میکروتیک PW48V-12V85W
میکروتیک PW48V-12V85W
میکروتیک PW48V-12V85W
میکروتیک PW48V-12V85W
میکروتیک PW48V-12V85W
میکروتیک PW48V-12V85W

PW48V-12V85W


18POW آداپتور میکروتیک دارای ولتاژ بیرونی 24V 0.8A و ولتاژ درونی 110/220V 0.7A می باشد.