RBGPOE-CON-HP
RBGPOE-CON-HP
RBGPOE-CON-HP
RBGPOE-CON-HP

RBGPOE-CON-HP


با استفاده مبدل فیبر نوری به اترنت میکروتیک RBFTC11 می توانید با ولتاژ 48 ولت منابع مختلف، مانند: Passive PoE ، Telecom PoE ، 802.3af و 802.3at ، روتربردهای خود را روشن نمایید.