میکروتیک LHG XL 52 ac

LHG XL 52 ac


لینک اصلی / CPE بسیار قدرتمند دو بانده برای ارتباطات مسافت های طولانی و بدون قطعی