پیگیری سفارشات

 

ضمن سپاس از سفارش خرید شما ، برای اطلاع از وضعیت سفارش خریدتان شما می توانید به یکی از روش های پیگیری که در زیر درج شده است اقدام نمایید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.